PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ประกาศ
ประเภท
ค้นหา
ผู้ประกาศ/แหล่งที่มา
เริ่มต้นวันที่    
ถึงวันที่    


ประเภท
ค้นหา
ผู้ประกาศ/แหล่งที่มา
เริ่มต้นวันที่    
ถึงวันที่    13/05/2565 09:12 : NDR-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 NDR-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
11/05/2565 08:38 : ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit balance และบัญชี Cash ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit balance และบัญชี Cash
06/05/2565 09:13 : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 6 พฤษภาคม 2565 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 6 พฤษภาคม 2565
03/05/2565 15:42 : ปฏิทินหลักทรัพย์ของบัญชีออมหุ้น ประจำวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2565 ปฏิทินหลักทรัพย์ของบัญชีออมหุ้น ประจำวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2565
03/05/2565 09:51 : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 3 พฤษภาคม 2565 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 3 พฤษภาคม 2565
03/05/2565 08:39 : หุ้นสามัญของ KCC เริ่มซื้อขายวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 หุ้นสามัญของ KCC เริ่มซื้อขายวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
03/05/2565 08:39 : หุ้นสามัญของ BIS เริ่มซื้อขายวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 หุ้นสามัญของ BIS เริ่มซื้อขายวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
29/04/2565 11:08 : Streaming PC เวอร์ชันเดิมจะหยุดให้บริการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2022 Streaming PC เวอร์ชันเดิมจะหยุดให้บริการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2022
27/04/2565 10:11 : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 27 เมษายน 2565 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 27 เมษายน 2565
27/04/2565 08:46 : 29 เมษายน 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ PORT-W1 29 เมษายน 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ PORT-W1
27/04/2565 08:45 : 29 เมษายน 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ CHAYO-W1 29 เมษายน 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ CHAYO-W1
26/04/2565 08:50 : ตลท. ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ SCBB ตลท. ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ SCBB
26/04/2565 08:46 : ตลาดหลักทรัพย์รับ SCB เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เริ่มซื้อขายวันที่ 27 เมษายน 2565 และเพิกถอน SCBB จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์รับ SCB เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เริ่มซื้อขายวันที่ 27 เมษายน 2565 และเพิกถอน SCBB จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
22/04/2565 08:48 : การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ VIBHA-W3 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ VIBHA-W3
22/04/2565 08:47 : 26 เมษายน 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ BROOK-W5 26 เมษายน 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ BROOK-W5
21/04/2565 08:39 : การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ PORT-W1 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ PORT-W1
19/04/2565 11:40 : การเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของ SCB, SCB-P และ DW ที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของ SCB, SCB-P และ DW ที่เกี่ยวข้อง
19/04/2565 09:01 : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 19 เมษายน 2565 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 19 เมษายน 2565
18/04/2565 08:40 : การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ J-W1 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ J-W1
12/04/2565 09:25 : ปฏิทินหลักทรัพย์ของบัญชีออมหุ้น ประจำวันที่ 16-30 เมษายน 2565 ปฏิทินหลักทรัพย์ของบัญชีออมหุ้น ประจำวันที่ 16-30 เมษายน 2565
12/04/2565 09:09 : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 12 เมษายน 2565 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 12 เมษายน 2565
12/04/2565 08:43 : ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย "NP" และขึ้นเครื่องหมาย "NR" หลักทรัพย์ KC ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย "NP" และขึ้นเครื่องหมาย "NR" หลักทรัพย์ KC
12/04/2565 08:39 : 18 เมษายน 2565 : สิ้นสุดเวลาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SCB 18 เมษายน 2565 : สิ้นสุดเวลาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SCB
12/04/2565 08:34 : EVER-W4 เริ่มซื้อขายวันที่ 18 เมษายน 2565 EVER-W4 เริ่มซื้อขายวันที่ 18 เมษายน 2565
07/04/2565 09:52 : GLOCON-W5 เริ่มซื้อขายวันที่ 8 เมษายน 2565 GLOCON-W5 เริ่มซื้อขายวันที่ 8 เมษายน 2565
05/04/2565 11:13 : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 5 เมษายน 2565 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 5 เมษายน 2565
01/04/2565 18:23 : ปฏิทินหลักทรัพย์ของบัญชีออมหุ้น ประจำวันที่ 1-15 เมษายน 2565 ปฏิทินหลักทรัพย์ของบัญชีออมหุ้น ประจำวันที่ 1-15 เมษายน 2565
01/04/2565 09:20 : ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
31/03/2565 09:18 : SENA-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 1 เมษายน 2565 SENA-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 1 เมษายน 2565
28/03/2565 09:13 : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 28 มีนาคม 2565 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 28 มีนาคม 2565
24/03/2565 17:38 : แจ้งปิดสาขาอัมรินทร์ทาวเวอร์ แจ้งปิดสาขาอัมรินทร์ทาวเวอร์
21/03/2565 12:33 : Corporate Actions ของหุ้นบัญชีออมหุ้น ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2565 Corporate Actions ของหุ้นบัญชีออมหุ้น ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2565
21/03/2565 08:52 : ตลาดหลักทรัพย์ฯ คงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ IFEC ตลาดหลักทรัพย์ฯ คงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ IFEC
17/03/2565 17:21 : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 17 มีนาคม 2565 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 17 มีนาคม 2565
16/03/2565 09:19 : หุ้นสามัญของ BBGI เริ่มซื้อขายวันที่ 17 มีนาคม 2565 หุ้นสามัญของ BBGI เริ่มซื้อขายวันที่ 17 มีนาคม 2565
10/03/2565 10:35 : การย้ายหลักทรัพย์ INSET เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 11 มีนาคม 2565 การย้ายหลักทรัพย์ INSET เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 11 มีนาคม 2565
10/03/2565 10:25 : Corporate Actions ของหุ้นบัญชีออมหุ้น ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2565 Corporate Actions ของหุ้นบัญชีออมหุ้น ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2565
09/03/2565 17:34 : Corporate Actions ของหุ้นบัญชีออมหุ้น ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2565 Corporate Actions ของหุ้นบัญชีออมหุ้น ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2565
09/03/2565 09:10 : 11 มีนาคม 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของหลักทรัพย์ VNT ก่อนการเพิกถอน 11 มีนาคม 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของหลักทรัพย์ VNT ก่อนการเพิกถอน
08/03/2565 17:05 : Corporate Actions ของหุ้นบัญชีออมหุ้น ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2565 Corporate Actions ของหุ้นบัญชีออมหุ้น ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2565
08/03/2565 09:34 : UBIS-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2565 UBIS-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2565
07/03/2565 15:32 : Corporate Actions ของหุ้นบัญชีออมหุ้น ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2565 Corporate Actions ของหุ้นบัญชีออมหุ้น ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2565
07/03/2565 12:20 : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 8 มีนาคม 2565 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 8 มีนาคม 2565
07/03/2565 11:18 : HEMP-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 8 มีนาคม 2565 HEMP-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 8 มีนาคม 2565
04/03/2565 08:50 : 08 มีนาคม 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ TCC-W3 08 มีนาคม 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ TCC-W3
03/03/2565 19:03 : แจ้งนำหุ้น SCB ออกจากรายชื่อหุ้นบัญชีออมหุ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป แจ้งนำหุ้น SCB ออกจากรายชื่อหุ้นบัญชีออมหุ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
03/03/2565 16:32 : แจ้งยกเลิกออมหุ้น SCB มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป แจ้งยกเลิกออมหุ้น SCB มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
03/03/2565 14:02 : Corporate Actions ของหุ้นบัญชีออมหุ้น ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2565 Corporate Actions ของหุ้นบัญชีออมหุ้น ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2565
03/03/2565 11:27 : ตลาดหลักทรัพย์เพิกถอนหุ้นสามัญของ VNT จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์เพิกถอนหุ้นสามัญของ VNT จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
03/03/2565 09:56 : 3 มีนาคม 2565 : สิ้นสุดเวลาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ UT 3 มีนาคม 2565 : สิ้นสุดเวลาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ UT
02/03/2565 17:53 : Corporate Actions ของหุ้นบัญชีออมหุ้น ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2565 Corporate Actions ของหุ้นบัญชีออมหุ้น ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2565
02/03/2565 09:08 : ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย SP และไม่ขึ้นเครื่องหมาย NP หลักทรัพย์ BYD ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย SP และไม่ขึ้นเครื่องหมาย NP หลักทรัพย์ BYD
02/03/2565 09:06 : ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
02/03/2565 09:02 : 3 มีนาคม 2565 : สิ้นสุดเวลาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ UT 3 มีนาคม 2565 : สิ้นสุดเวลาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ UT
02/03/2565 08:58 : EE-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 3 มีนาคม 2565 EE-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 3 มีนาคม 2565
01/03/2565 10:18 : ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ BYD กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ BYD กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
01/03/2565 10:15 : ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ APEX กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ APEX กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
01/03/2565 10:11 : ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
01/03/2565 10:07 : ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของ WAVE ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของ WAVE
01/03/2565 10:02 : ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย NP หลักทรัพย์ของ TSF กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย NP หลักทรัพย์ของ TSF กรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด
28/02/2565 11:17 : ตลท. ขึ้น H หลักทรัพย์ของ RS ตลท. ขึ้น H หลักทรัพย์ของ RS
28/02/2565 11:17 : ตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ของ RS ตลาดหลักทรัพย์ปลดเครื่องหมาย H หลักทรัพย์ของ RS
28/02/2565 10:06 : ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ ACAP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ ACAP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
28/02/2565 10:01 : ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ THAI และ SSS กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ THAI และ SSS กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
25/02/2565 16:59 : Corporate Actions ของหุ้นบัญชีออมหุ้น ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 Corporate Actions ของหุ้นบัญชีออมหุ้น ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
25/02/2565 12:27 : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 25 กุมภาพันธ์ 2565
25/02/2565 09:07 : JUTHA-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 JUTHA-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
24/02/2565 14:31 : แจ้งปัญหาการแสดงข้อมูลรายการซื้อขายวันที่ 23 ก.พ. 65 ในหน้ายอดชำระราคา (Settlement) แจ้งปัญหาการแสดงข้อมูลรายการซื้อขายวันที่ 23 ก.พ. 65 ในหน้ายอดชำระราคา (Settlement)
24/02/2565 14:30 : แก้ไขปัญหาการแสดงข้อมูลรายการซื้อขายวันที่ 23 ก.พ. 65 ในหน้ายอดชำระราคา (Settlement) เรียบร้อยแล้ว แก้ไขปัญหาการแสดงข้อมูลรายการซื้อขายวันที่ 23 ก.พ. 65 ในหน้ายอดชำระราคา (Settlement) เรียบร้อยแล้ว
24/02/2565 14:23 : Corporate Actions ของหุ้นบัญชีออมหุ้น ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 Corporate Actions ของหุ้นบัญชีออมหุ้น ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
24/02/2565 09:28 : การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ SWC-W1 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ SWC-W1
23/02/2565 09:17 : 25 กุมภาพันธ์ 2565 : สิ้นสุดเวลาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ VNT 25 กุมภาพันธ์ 2565 : สิ้นสุดเวลาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ VNT
23/02/2565 09:17 : ตลท.อนุมัติให้ A5 พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (mai) ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ตลท.อนุมัติให้ A5 พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (mai) ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
22/02/2565 13:56 : Corporate Actions ของหุ้นบัญชีออมหุ้น ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 Corporate Actions ของหุ้นบัญชีออมหุ้น ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
18/02/2565 10:17 : ตลท. ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ GL MAX และ POLAR ตลท. ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของ GL MAX และ POLAR
18/02/2565 10:12 : 22 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ TAPAC-W4 22 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ TAPAC-W4
17/02/2565 19:13 : Corporate Actions ของหุ้นบัญชีออมหุ้น ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 Corporate Actions ของหุ้นบัญชีออมหุ้น ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
17/02/2565 08:57 : ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศอัตราหลักประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีผลบังคับใช้ 17 กุมภาพันธ์ 2565