PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
19/06/2019
SABINA เดินหน้าจ้างจีนผลิต (ที่มา: ทันหุ้น)

ซาบีน่า มีแผนเพิ่มสัดส่วนการจ้างผลิตจากปัจจุบันอยู่ที่ 30% ผลิตเอง 70% เป็น 50:50 ภายใน 2 ปี หลังจากที่ผ่านมาปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจโดยเพิ่มสัดส่วนการจ้างโรงงานในประเทศจีนผลิตสินค้าแล้วต้นทุนการผลิตต่ำลง เนื่องจากได้รับอานิสงส์สงครามการค้าสหรัฐกับจีน โดยจีนต้องการคำสั่งซื้อจำนวนมากทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคา และช่วยรองรับนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในอนาคตด้วย ตั้งเป้าหมายสิ้นปี 62 มีกำไรเพิ่มขึ้น 1-3% จากปี 61
<< ย้อนกลับ