PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
21/06/2019
เล็งรีดภาษีเพิ่มเบียร์ 0%-ขนมเค็มมัน (ที่มา: ข่าวสด)

สรรพสามิตจัดแพ็กเกจรีดภาษีเสนอรัฐบาลใหม่ มุ่งเป้าเบียร์แอลกอฮอล์ 0% เพราะตอนนี้เก็บเท่าน้ำอัดลม ภาษีความเค็ม-ความมันที่ทำให้เด็กเสียสุขภาพ รวมทั้งเตรียมความพร้อมภาษีกัญชา-บุหรี่ไฟฟ้า หากรัฐบาลใหม่อนุญาตให้นำเข้าและเป็นของถูกกฎหมาย
<< ย้อนกลับ