PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
05/07/2019
คาดแบงก์ชาติหมดกระสุน ยอมลดดอกเบี้ยกระตุ้นศก. (ที่มา: เดลินิวส์)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้ประเมินแนวโน้มกนง. มีโอกาสลดดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ แม้คาดเดิมจะยังให้คงดอกเบี้ยไว้ที่ 1.75% แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะลอลง และมองว่ากนง.มีขีดความสามารถในการทำนโยบายการเงินค่อนข้างจำกัด หรือมีกระสุนน้อยในการดำเนินนโยบายการเงิน โดยตลาดการเงินจะมีความผันผวนต่อเนื่อง จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ขณะเดียวกันบรรดาธนาคารกลางทั่วโลกก็ยังมีแนวโน้มลดดอกเบี้ยเช่นเดียวกัน
<< ย้อนกลับ