PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
11/07/2019
อ้อนรัฐบาลใหม่ตรึงค่าไฟ (ที่มา: ไทยรัฐ)

"กกร." หั่นตัวเลขส่งออกปี 2562 เป็น 1 -ลบ 1% จีดีพี เหลือ 2.9 -3.3% หลังสงครามการค้า และค่าเงินบาทแข็งค่า พ่นพิษ ชี้แม้รัฐบาลใหม่จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีหลังก็ไม่อาจชดเชยส่งออกที่ลดลงได้ ส.อ.ท.-สภาหอฯทยอยนัดถก ธปท.แก้บาทแข็งค่าเอกชนหวัง กกพ.อย่าซ้ำเติม ขึ้นค่าเอฟทีงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค. จับตาหากเลือกการเมืองรอรัฐบาลใหม่ก็ต้องตรึงค่าเอฟที หากมองข้อเท็จจริงก็ต้องขึ้นเพราะต้นทุนเชื้อเพลิงขึ้น
<< ย้อนกลับ