PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
17/07/2019
RATCH เซ็นขายไฟฟ้ากฟผ.ตุนกำลังผลิตเพิ่ม 1400 MW (ที่มา: ทันหุ้น)

RATCH - กฟผ. ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง กำลังผลิตรวม 1400 เมกะวัตต์ ต่อยอดกำลังผลิตไฟฟ้า หนุนรายได้แกร่งในอนาคต
<< ย้อนกลับ