PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
18/07/2019
CIMBT กำไรโต 19% เหตุรายได้เพิ่มขึ้น สำรองหนี้ฯ ลดลง (ที่มา: ข่าวหุ้น)

CIMBT แจ้งงบ 2Q62 กำไรสุทธิ 105 ลบ. ลดลง 45% แต่ 6M62 กำไรยังเพิ่ม 19.4% เหตุรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น-การสำรองหนี้สงสัยจะสูญลดลง
<< ย้อนกลับ