PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
22/07/2019
SUPER ข่าวดี Q3 COD เพิ่ม 50 MW ขายกองทุนวันนี้ (ที่มา: ข่าวหุ้น)

“SUPER” ส่งซิกผลงาน Q2 เด้ง! รับยอด COD กว่า 964.72 MW ลั่น Q3 จ่อ COD โซลาร์ฯเวียดนาม 50 MW เล็งประมูลโซลาร์ฯ มาเลเซีย 200-300 MW ส.ค.-ก.ย.นี้ ส่วนกองทุน SUPEREIF เปิดขายหน่วยวันที่ 22-26 ก.ค.และ 30-31 ก.ค.นี้
<< ย้อนกลับ