PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
22/07/2019
BTS ส่อวืด!ต่อขยายสายสีเหลือง รฟม. หวั่น BEM ฟ้อง - ส่วนแบ่งรายได้ลด(ที่มา: ข่าวหุ้น)

“บีทีเอส” ส่อวืด! ต่อสายสีเหลืองเชื่อมสายสีเขียวเหนือ “รฟม.” ยอมรับหากให้ต่อขยายอาจกระทบส่วนแบ่งรายได้จาก BEM แถมหวั่นเจอฟ้องแพ่งฐานเป็นสาเหตุให้ผู้โดยสาร – รายได้ไม่เป็นตามเป้าหมาย
<< ย้อนกลับ