PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
23/07/2019
ส่งออกดิ่ง 4 เดือนติด พิษสงครามการค้า-ค่าเงินบาทแข็งซ้ำ/แนะทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (ที่มา: สยามรัฐ)

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่า ภาวะการค้าระหว่างประเทศ เดือน มิ.ย.62 การส่งออก มีมูลค่า 21,409 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวลดลง 2.15% เป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 แต่ปรับตัวดีขึ้นจากเดือน พ.ค.62 ที่ติดลบถึง 6.20% โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากการดำเนินนโยบายตอบโต้ทางการค้าของสหรัฐฯและจีน เป็นแรงกดดันต่อการส่งออกสินค้าโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับความพยายามในการเจรจาแต่ละครั้งเพื่อให้ได้ข้อเสนอดีที่สุดของทั้ง 2 ฝ่ายยังไม่ประสบความสำเร็จ อีกทั้งความขัดแย้งของประเทศคู่ค้าอื่นๆ ยังเป็นสถานการณ์ซ้ำเติมบรรยากาศการค้าโลก ทำให้ความไม่แน่นอนและความกังวลของผู้บริโภคและนักลงทุนทั่วโลกเพิ่มขึ้น
<< ย้อนกลับ