PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
25/07/2019
ส่งออกข้าวไทยแย่ (ที่มา: แนวหน้า)

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึงการส่งออกข้าวไทยในช่วงครึ่งแรกปี 2562 (มกราคม-มิถุนายน) ว่าไทยส่งออกข้าวไปแล้ว 4.36 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 19.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่ส่งออกข้าวได้ 5.42 ล้านตัน แต่เป็นปริมาณมากที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากอินเดียในบรรดาประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก ทั้งนี้ คาดว่าปี 2562 ไทยจะส่งออกข้าวประมาณ 9 ล้านตัน สำหรับประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 อินเดียส่งออกข้าวไปแล้ว 5.95 ล้านตัน เวียดนาม 3.27 ล้านตัน ปากีสถาน 2.16 ล้านตัน สหรัฐ 1.59 ล้านตัน และจีน 1.47 ล้านตัน
<< ย้อนกลับ