PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
25/07/2019
GFPT มีแววโตเกินเป้า 5% เปิดตลาดตะวันออกกลาง (ที่มา: ทันหุ้น)

GFPT ขยายฐานตะวันออกกลางสำเร็จ คาดเริ่มส่งออกได้ในช่วงไตรมาส 4/2562 ขณะเดียวกันยังสามารถเพิ่มสัดส่วนการส่งชิ้นส่วนไก่ไปจีนได้มากขึ้น ทั้ง Mckey และ GFN คาดว่าจะมีผลประกอบการดีขึ้นต่อเนื่อง หนุนรายได้รวมทั้งปีดีกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 5%
<< ย้อนกลับ