PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
31/07/2019
RATCH ทุ่มพันล้านซื้อหุ้น 70% โรงไฟฟ้าพลังงานลม Yandin ในออสเตรเลีย (ที่มา: ข่าวหุ้น)

“ราช กรุ๊ป” ทุ่มเงิน 1,173 ลบ. เข้าซื้อหุ้น 70% โรงไฟฟ้าพลังงานลม Yandin กำลังการผลิต 214 เมกะวัตต์ ในออสเตรเลีย เตรียมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในเดือน ก.ย. 63 “กิจจา” มั่นใจสะท้อนกลยุทธ์การเติบโต
<< ย้อนกลับ