PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
07/08/2019
KTC ผลงานครึ่งหลังเด่นคิกออฟจำนำทะเบียนรถ (ที่มา: ทันหุ้น)

KTC มั่นใจผลงานครึ่งหลังโดดเด่นกว่าครึ่งปีแรก มั่นใจยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทั้งปีตามเป้า 15% สินเชื่อโต 10% ซุ่มทดลองระบบสินเชื่อรถยนต์เป็นประกันในองค์กรก่อนเปิดบริการเชิงพาณิชย์ ส่วนสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์-พิโกไฟแนนซ์ รออนุมัติ
<< ย้อนกลับ