PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
16/08/2019
ผวาวิกฤติศก.โลกรอบใหม่ (ที่มา: เดลินิวส์)

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ให้หน่วยงานเศรษฐกิจติดตามสถานการณ์ความผันผวนเศรษฐกิจโลก ตลาดหุ้นไทย และการเกิดภาวะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นสูงกว่าระยะยาว (อินเวิร์ท ยีลด์ เคิร์ฟ) เพื่อนำเข้าหารือในที่ประชุม ครม.เศรษฐกิจนัดแรก 16 ส.ค. 62 โดยยอมรับว่าตลาดหุ้นไทยที่ปรับลดลงมากมีผลกระทบจากเศรษฐกิจภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นทั่วโลก โดยสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำคือการทำให้เศรษฐกิจในประเทศเข้มแข็ง ซึ่งมั่นใจว่าการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนจะรับมือกับภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวนได้
<< ย้อนกลับ