PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
20/08/2019
SKY ประกาศจับมือยักษ์ใหญ่จีน พัฒนาเทคโนโลยี AI-สมาร์ทซีเคียวริตี้ (ที่มา: ทันหุ้น)

สกาย ไอซีที ประกาศความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัท SenseTime ผู้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) รายใหญ่ของจีนและของโลกในการสนับสนุนความรู้และเทคโนโลยี AI สร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจสมาร์ท ซีเคียวริตี้ และดิจิทัลแพลตฟอร์ม
<< ย้อนกลับ