PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
21/08/2019
เติมอีก 500 บาท บัตรคนจน (ที่มา: ข่าวสด)

หว่านอีก 2 หมื่นล้าน รัฐบาลบิ๊กตู่หวังกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า ครม.อนุมัติแจกเติมเงินเพิ่มบัตรคนจนคนละ 500 บาท เดือนสิงหา-กรกฎา สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการ 14.7 ล้านคน และมอบเงินช่วยผู้สูงอายุที่ถือบัตรอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินช่วยเหลือ 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน รวมถึงมาตรการช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรแก่ผู้มีบัตรที่ได้รับสิทธิภายใต้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็ก 0-6 ปี ให้ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่ม 300 บาทต่อคนต่อเดือนยาว 2 เดือน ครม.ตีตกฟรีวีซ่า ขายวีซ่า ออน อาร์ไรวัลแทน ส่วนเปิดผับถึงตี 4 ในบางโซนนั้นยังไม่เคาะ
<< ย้อนกลับ