PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
21/08/2019
ดันนำเงินลงทุนตปท.เสรี (ที่มา: เดลินิวส์)

แบงก์ชาติหวังกดบาทอ่อน คลังปรับเป้าจีดีพีโตเพิ่ม 3% นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ธปท.มีแนวคิดสนับสนุนให้ไทยนำเงินออกไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้น อาจไม่ต้องตรวจสอบตัวตนมาก ถ้ามีเงินก็นำออกไปลงทุนได้ เพื่อให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง และลดแรงกดดันเงินไหลเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งช่วยลดผลกระทบผู้ประกอบการส่งออก ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสุดท้ายที่จะนำมาใช้ทำให้เงินบาทอ่อนค่า และอยู่ระหว่างที่นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท.พิจารณาอยู่
<< ย้อนกลับ