PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
27/08/2019
BANPU จ่อซื้อธุรกิจก๊าซ ดันสัดส่วน EBITDA เพิ่ม (ที่มา: ทันหุ้น)

BANPU มองราคาถ่านหินครึ่งหลังดีขึ้น เน้นลดต้นทุนต่อเนื่อง คงปริมาณขายถ่านหินที่ 44.6 ล้านตัน ตั้งงบลงทุน 2 ปี ไว้ 500 ล้านดอลลาร์เข้าซื้อก๊าซธรรมชาติในสหรัฐ ดันสัดส่วน EBITDA เพิ่มขึ้นเป็น 15-20% ใน 2-3 ปี จากปัจจุบันที่ 7% ทางด้านผลงานทั้งปียอมรับต่ำกว่าปีก่อน ตามราคาถ่านหินลดลง
<< ย้อนกลับ