PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
28/08/2019
ดัชนีเชื่อมั่น MPI หด 3.23% (ที่มา: ไทยโพสต์)

สศอ.เผยดัชนี MPI อยู่ที่ 100.7 หดตัว 3.23% รถยนต์ น้ำมัน เหล็กฉุด สาเหตุมาจากปัจจัยการค้าโลก ทิสโก้ปรับลดจีดีพีไทยเหลือ 2.9% ชี้มาตรการรัฐไม่เอื้อ สงครามการค้ากระทบ
<< ย้อนกลับ