PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
28/08/2019
ครม. เจียดงบกว่า 6 หมื่นลบ. ประกันราคาข้าว-ปาล์ม (ที่มา: เดลินิวส์)

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบโครงการประกันรายได้ให้กับชาวนาที่ปลูกข้าวนาปี และประกันรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน สำหรับปีการผลิต 62/63 รวมทั้งโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตข้าวนาปี สำหรับปีการผลิต 62/63 วงเงินรวม 60,355 ลบ. แบ่งเป็นการประกันรายได้ข้าวนาปี 21,495 ลบ. ประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน 13,378 ลบ. และการสนับสนุนต้นทุนการผลิตข้าวนาปี มีวงเงิน 25,482 ล้านบาท โดยใช้เงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำรองจ่าย จากนั้นจึงขอชดเชยจากงบประมาณปี 63 และในปีงบประมาณต่อไป
<< ย้อนกลับ