PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
29/08/2019
ลุ้นเบร็กซิทไร้ตกลงเอื้อส่งออก (ที่มา: มติชน)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า หลังจากที่นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา มีความเป็นไปได้สูงที่สหราชอาณาจักรจะออกจากการเป็นสมาชิกอียูแบบไม่มีข้อตกลง (no-deal) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และการที่สหราชอาณาจักรได้ประกาศอัตราภาษีนำเข้าที่จะใช้เป็นการชั่วคราว (เป็นเวลา 1 ปี) กับประเทศคู่ค้าต่างๆ หลังออกจากการเป็นสมาชิกอียูแล้ว โดยประเทศอื่นๆ รวมทั้งไทยที่ยังไม่มีความตกลงการค้ากับสหราชอาณาจักรจะถูกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราเดียวกัน โดยสหราชอาณาจักรจะเก็บภาษีที่ร้อยละ 0 หรือยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้ากับสินค้ากว่าร้อยละ 87 ของรายการสินค้าทั้งหมด สำหรับสินค้าที่เหลือ เช่น ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก (ไก่และเป็ด) เนื้อหมู เนื้อแกะ ข้าว น้ำตาล เซรามิก รถยนต์ เอทานอล เนย และชีส
<< ย้อนกลับ