PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
02/09/2019
แบงก์ชาติชี้ ศก. ครึ่งหลังเสี่ยงสูง ธุรกิจก่อหนี้เพิ่ม-กำไรบจ.ทรุด(ที่มา:ประชาชาติธุรกิจ)

แบงก์ชาติชี้ ศก.ไทยยังเสี่ยงสูง-วางใจไม่ได้ ผลกระทบสงครามการค้า จะรุนแรงขึ้น เดือนก.ค.สัญญาณจ้างงาน "เกษตร-รถยนต์" หดตัว "เงินบาท" ยังแข็งค่า เดินหน้าเพิ่มปริมาณพันธบัตรระยะยาว ป้องกันต่างชาติเก็งกำไรบอนด์สั้น ขณะที่ครึ่งปีแรก กำไร บจ. ทรุดฮวบ 17% ภาคธุรกิจมีหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้น
<< ย้อนกลับ