PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
04/09/2019
ชิมช้อปใช้ อืด ร้านค้าเมินร่วมรัฐผ่อนกฎจูงใจ (ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ)

กรมบัญชีกลาง กระตุ้นร้านค้าให้มาสมัครเข้าโครงการ ชิม ช้อป ใช้ ของรัฐบาล หลังพบยอดร้านค้าที่เข้ามาสมัครร่วมโครงการต่ำกว่าเป้าหมายครึ่งหนึ่งหรือราว 2.8 พันรายเท่านั้น โดยเตรียมผ่อนปรนเงื่อนไขการรับสมัครจูงใจผู้เข้าร่วมโครงการ
<< ย้อนกลับ