PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
16/09/2019
สอท.ห่วงหนี้/บาทแข็งฉุดศก. (ที่มา: แนวหน้า)

นายเกรียงไกร เธียรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สอท. มีความกังวลหลายปัจจัยที่มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจไทยทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะภาวะค่าเงินบาทที่ยังคงมีทิศทางแข็งค่ามากสุดในภูมิภาค และยังคงต้องติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) 17-18 ก.ย. 2562 หากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงก็จะกดดันให้เงินบาทของไทยยังคงแข็งค่าได้อีก
<< ย้อนกลับ