PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
24/09/2019
สมัคร ชิมช้อปใช้ คึก คลังมั่นใจปลุกศก.ฟื้น (ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ)

คลัง เผยยอดลงทะเบียน "ชิมช้อปใช้" คึกคัก คนแห่สมัครร่วมโครงการเต็มโควตา 1 ล้านคน เมื่อเวลา 13.40 น. มั่นใจยอดร่วมโครงการครบ ตามเป้า 10 ล้านราย ยืนยันไม่ขยายเวลาเพิ่ม มั่นใจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เตรียมขยายเวลาให้ร้านค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มถึง 15 ต.ค.นี้
<< ย้อนกลับ