PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
27/09/2019
MINT แก้เกณฑ์บัญชีใหม่ไฮซีซันเข้าหาทุกไตรมาส (ที่มา: ทันหุ้น)

MINT วาง 3 แนวทางแก้เกณฑ์บัญชีใหม่ที่ให้นับหุ้นกู้ไม่มีกำหนดไถ่ถอนเป็นหนี้สิน จากเดิมนับเป็นทุน เตรียมปรับเกณฑ์หุ้นกู้ไถ่ถอน และขายสินทรัพย์ เพื่อคุมสัดส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 1.75 เท่า ด้านผลงานโตรับอานิสงส์ "ไฮซีซั่น" ทุกไตรมาสทั้งยุโรปและเอเชีย
<< ย้อนกลับ