PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
27/09/2019
JCK รับอานิสงส์ผังเมือง EEC ดันเป้าขายที่ดินปีนี้ชน 500 ไร่ (ที่มา: ทันหุ้น)

JCK ยิ้มรับอานิสงส์ผังเมือง EEC และสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐ กดดันผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในเขต EEC ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ส่งผลให้นิคมอุตสาหกรรม TFD ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเข้ามาดูพื้นที่อย่างต่อเนื่อง คาดปีนี้จะกวาดยอดขายที่ดิน 150-200 ไร่
<< ย้อนกลับ