PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
03/10/2019
เศรษฐกิจอ่อนแรง (ที่มา: แนวหน้า)

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย แถลงภายหลัง การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ว่า ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจหลักในโลก ท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ยังคงยืดเยื้อ ประกอบกับยังมีประเด็นอังกฤษถอนตัวจากสหภาพยุโรป และทิศทางเงินบาทที่แข็งค่า กกร.ปรับประมาณการการเติบโตเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ปีนี้ลงจากเดิมคาดการณ์เดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา ว่าจะโต 2.9-3.3% ปรับประมาณการใหม่ลดลงเดือนตุลาคมเหลือโตเพียง 2.7-3%
<< ย้อนกลับ