PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
04/10/2019
พลังงานลุย โรงไฟฟ้าชุมชน เกลี่ยโควตาโซลาร์ประชาชน (ที่มา: ไทยโพสต์)

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนตามนโยบายของนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน โดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ เบื้องต้นจะเป็นลักษณะการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานเชื้อเพลิง (Hybrid) ซึ่งสามารถใช้ระบบโซลาร์ผลิตไฟฟ้าได้ด้วย และโครงการอาจจะใช้สัดส่วนตามการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ ภาคประชาชน ที่กำหนดไว้ 1 หมื่นเมกะวัตต์ (MW) ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว พ.ศ.2561-2580 (PDP2018) ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับแผนโครงการดังกล่าวใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าไม่ได้รับการตอบรับจากภาคประชาชนมากนัก
<< ย้อนกลับ