PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
07/10/2019
วุ่นไม่จบ ชิมช้อปใช้เฟส 1 คลังดันเฟส 2 ต่อ(ที่มา: ไทยรัฐ)

คลังปลื้มคนแห่ลงทะเบียนชิมช้อปใช้เฟสแรกครบ 10 ล้านคน เรียบร้อย แต่ยังเปิดให้ลงทะเบียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการใช้สิทธิครบ 10 ล้านคน ระบุมีแค่ 4 ล้านกว่าคน ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ แต่สัปดาห์แรกมีผู้มาใช้จ่ายเพียง 1.25 ล้านคน พร้อมเรียกประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้อง สรุปแนวทาง "ชิมช้อปใช้" เฟส 2 ก่อนชง ครม. 15 ต.ค.นี้ ขณะที่นิด้าโพลเผยผลสำรวจประชาชนเกินครึ่งไม่ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เหตุระบบและขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน ส่วนใหญ่แนะให้ปรับปรุงหรือไม่ก็ยกเลิกโครงการไปเลย
<< ย้อนกลับ