PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
09/10/2019
คลังเพิ่ม แคชแบ็ค ชิมช้อปใช้เฟส 2 (ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชงรัฐมนตรีคลังอนุมัติ "ชิมช้อปใช้เฟส 2" เสนอเพิ่มวงเงิน Cash Back หรือนำรายจ่ายไป ลดหย่อนภาษี หวังจูงใจประชาชน ควักเงินในกระเป๋าออกมาใช้จ่ายพร้อมจำกัดสถานที่ใช้จ่ายกระจายไปสู่จังหวัดขนาดเล็กหลังเฟสแรกยอดใช้จ่ายกระจุกอยู่ในจังหวัดใหญ่
<< ย้อนกลับ