PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
23/06/2021
BGRIM จับมือซีเมนส์ฯ ดันกำลังผลิตโรงไฟฟ้า ตั้งเป้าผลิตเพิ่ม 44 MW (ที่มา: ข่าวหุ้น)

“BGRIM” จับมือ “ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่” พัฒนาความพร้อม ประสิทธิภาพและบริหารการผลิตแบบดิจิทัลสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 10 โครงการ กำลังผลิตรวม 1,294 เมกะวัตต์ ตั้งเป้าเพิ่มอีก 44 เมกะวัตต์
<< ย้อนกลับ