PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
01/07/2021
เผยซีอีโอยังผวาโควิด ขอเปิดประเทศเมื่อพร้อม หวั่นไทยเสี่ยงระบาดหนัก(ที่มา: เดลินิวส์)

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจ FTI Poll ครั้งที่ 7 ในเดือนมิ.ย.64 หัวข้อ "120 วัน เตรียมความพร้อมเปิดประเทศ" โดยสำรวจผู้บริหารส.อ.ท. 45 กลุ่มอุตสาหกรรมและ 75 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดว่า ผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่มองการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติควรเปิดเมื่อสถานการณ์มีความพร้อมสามารถควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ และมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญ คิดเป็น 56.7% รองลงมาเห็นด้วยกับเป้าหมายเปิดประเทศ ภายใน 120 วัน คิดเป็น 31.3% และมองว่ายังไม่ควรเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในระยะ 3-4 เดือนนี้ คิดเป็น 9.5% ส่วนความเห็นที่ต้องการให้เร่งเปิดประเทศให้เร็วกว่าเป้าหมายมีเพียง 2.5%
<< ย้อนกลับ