PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
09/07/2021
TQR จับมือ BKI-ทิพยฯ รุกประกันภัย กัญชง-กัญชาดันเบี้ยฯ (ที่มา: ข่าวหุ้น)

TQR ผนึกกรุงเทพประกันภัย-ทิพยประกันภัย พัฒนา "กรมธรรม์ประกันภัยกัญชง-กัญชา" พร้อมบริหารความเสี่ยง หลังคปภ.อนุมัติกรมธรรม์ประกันภัยพืชเศรษฐกิจ กัญชงและกัญชา คาดเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ หนุนผลงานเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
<< ย้อนกลับ