PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
15/07/2021
ล็อกดาวน์เสียหาย 2 แสนล้าน (ที่มา: ไทยรัฐ)

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการทุ่มงบประมาณ 42,000 ล้านบาท เยียวยาการล็อกดาวน์ 10 จังหวัด จะช่วยบรรเทาความเสียหายได้บางส่วน เพราะมีผลเพียงช่วยประคองประชาชน ภาคธุรกิจกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ขาดรายได้จากมาตรการคุมเข้มเท่านั้น วงเงิน 42,000 ล้านบาท จะส่งผลต่ออัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 0.1-0.3% แต่มาตรการคุมเข้มครั้งนี้ทำให้เศรษฐกิจเสียหาย 0.7-1.0% หรือ 100,000-200,000 ล้านบาท ประเมินจากผลกระทบต่อเนื่อง 1-2 เดือน โดยเห็นว่าภาครัฐควรมีมาตรการเสริมเพิ่มเติมอีก
<< ย้อนกลับ