PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
15/07/2021
โควิดดัน เฮลธ์เทค ทะยาน (ที่มา: เดลินิวส์)

รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจเทคโนโลยีด้านสุขภาพหรือเฮลธ์เทค เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในไทย หลังจากปัจจุบันคนไทยได้รักสุขภาพหันมาดูแลเอาใจใส่มากขึ้น ทำให้ธุรกิจเฮลธ์เทคเติบโตได้ในอนาคต แม้คาดว่าเงินใช้จ่ายเฮลธ์เทคในไทยปี 64 ยังมีน้อย 300-400 ล้านบาท แต่โควิด-19 เป็นตัวเร่งให้เฮลธ์เทคเข้ามาช่วยลดความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิดได้ โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ของไทย และพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้น
<< ย้อนกลับ