PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
20/07/2021
จี้เร่งใช้เงินกู้ 5 แสนล. เยียวยา (ที่มา: ไทยรัฐ)

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 (ศบค.) เพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจาก 10 จังหวัดเป็น 13 จังหวัด ว่าต้องการความชัดเจนในการดำเนินการของรัฐบาล เช่น การยกระดับให้ทำงานที่บ้านสูงสุด ซึ่งในประกาศ ศบค.เขียนแบบให้ตีความเองตามความจำเป็น ทำให้อาจจะยังมีการเดินทางของคนอยู่ ส่วนการเพิ่มอยุธยา ฉะเชิงเทรา และชลบุรี เข้ามาด้วยอาจกระทบต่อการส่งออก เพราะ 3 จังหวัดมีภาคการผลิตสูงมาก โดยรัฐควรมีมาตรการเชิงรุกในการตรวจ คัดแยก และจัดสรรวัคซีนให้ภาคการผลิต เพื่อไม่ให้ห่วงโซ่การผลิตหยุดชะงัก
<< ย้อนกลับ