PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
20/07/2021
GPSC เป้าใหญ่แบต 10 GWh ทุ่ม 3 หมื่นล.แกร่งไม่เพิ่มทุน (ที่มา: ทันหุ้น)

GPSC สตาร์ตโรงงานผลิตแบตเตอรีแล้วเริ่มต้น 30 MWh ปักหมุดขยายกำลังการผลิตสู่ 1GW พื้นที่ EEC ในอีก 2 ปี ตั้งเป้าขยายถึง 10 GWh ใน 10 ปี คาดใช้เงินลงทุน 3 หมื่นล้านบาท ชี้ตลาดอนาคตใหญ่ เน้นในประเทศก่อน ยันไม่มีแผนเพิ่มทุน กระแสเงินสดเพียงพอลงทุน
<< ย้อนกลับ