PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ข่าวตลาด
20/07/2021
PTTEP ใกล้จบเชฟรอน ผ่อนปรนค่ารื้อถอนแท่น (ที่มา: ข่าวหุ้น)

“ปตท.สผ.” ลุ้น “เชฟรอน” รับข้อเสนอกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ผ่อนปรนภาระค่าใช้จ่ายรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมแหล่งเอราวัณ 142 แท่นตามสัดส่วนการใช้งานจริง ส่วนที่เหลือเป็นภาระของรายใหม่ คาดได้ข้อยุติในหลักการในสิงหาคมนี้
<< ย้อนกลับ