หน้าที่และความรับผิดชอบ:

• นำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
• จัดเตรียมเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
• ติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานได้ดี

คุณสมบัติ : 

• อายุระหว่าง 22 - 30 ปี จบปริญาตรี ไม่จำกัดสาขา
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์  จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความขยัน อดทน และสามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน
• มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี
• มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

 

ชื่อ :    
นามสกุล :    
อีเมล์ :    
โทรศัพท์มือถือ :    
ไฟล์แนบ :  
* Type: .doc, .docx, .pdf   Max: 5 MB

 
ป้อนอักขระที่คุณเห็น
 
*ข้อมูลนี้จะส่งไปที่ recruit@phillip.co.th