PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ศูนย์การเรียนรู้
วิธีการสร้าง Apple ID

แบบไม่ต้องกรอกข้อมูลบัตรเครดิต

1.เปิดโปรแกรม iTunes ขึ้นมา จากนั้นเลือกไปที่ iTunes Store จะพบกับหน้าตาของ App Store

2.ที่แทบด้านขวา จะพบกับหมวดจัดอันดับ free Apps ให้เราเลือกไปที่ App ใด App หนึ่ง และคลิกไปที่ Free3.จะปรากฏหน้าต่างให้ Sign in หรือ create new account กดเลือก Create New Account

 

 

4.กด Continue ที่หน้า ต้อนรับ
 

 
5.หน้าข้อกำหนดและเงื่อนไข ติ๊ก √ ที่ช่อง ฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว จากนั้นกดที่ Continue

 


 
6.กรอกข้อมูลส่วนตัวที่กำหนดให้ครบถ้วน
 
  • Email: อีเมลล์ที่เราใช้งานซึ่งจะใช้เป็น Apple ID
  • Password: การตั้งรหัสผ่านสำหรับ Apple ID (โดยมีเงื่อนไขรหัสนั้นต้องมีอย่างน้อย 8 ตัว และประกอบ ตัวเลข ตัวอักษรทั้งขนาดเล็ก / ขนาดใหญ่ ปนกันอยู่)
  • Verify : คือการกรอกรหัสผ่านเดิม ที่เหมือนกับช่องข้างบนลง
  • Question : คำถามกันลืมรหัสผ่าน (โดยเราจะตั้งคำถามอะไรก็ได้)
  • Answer : คำตอบที่ไม่จำเป็นต้องตรงคำถามด้าบบน
  • Date of Birth : วันเ ดือน ปีเกิด
จากนั้นให้ติ๊กเลือกเพื่อรับข่าวสารต่างๆ ของ Apple ผ่านทางอีเมลล์ที่เราสมัคร (หรือถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องติ๊กเลือก) จากนั้น กด Continue เพื่อไปหน้าต่อไป
 

7.สำหรับหน้า Payment Method ให้เลือกที่ None
 

 
8.จะปรากฏหน้าให้เราเข้าไปเช็ค Email ที่ใช้เพื่อสมัครเพื่อยืนยันตัวตน

9.จากนั้นกด Verify ตาม Link ที่แจ้งมาใน Email จาก Apple เท่านี้ก็เรียบร้อย

 
 
แบบต้องกรอกข้อมูลบัตรเครดิต

1.เปิดโปรแกรม iTunes จากนั้นกด Sign in จะปรากฏหน้าต่างเพื่อสร้าง Apple ID

 

 
2.เมื่อกด “ Create New Account” จะปรากฏหน้าต่างเข้าสู่ iTunes Store ให้กดปุ่ม “Continue”
 


 

3.เมื่อกด “ Create New Account” จะปรากฏหน้าต่างเข้าสู่ iTunes Store ให้กดปุ่ม “Continue”

 


 
4.เมื่อกด “ Create New Account” จะปรากฏหน้าต่างเข้าสู่ iTunes Store ให้กดปุ่ม “Continue”
 


 
5.เมื่อกด “ Create New Account” จะปรากฏหน้าต่างเข้าสู่ iTunes Store ให้กดปุ่ม “Continue”

 


 
6.เมื่อกด “ Create New Account” จะปรากฏหน้าต่างเข้าสู่ iTunes Store ให้กดปุ่ม “Continue”