PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ศูนย์การเรียนรู้
ถาม-ตอบ
 • จะใช้บริการ POEMS Mobile สำหรับ iPhone ต้องเสียค่าบริการเพิ่มไหม?
 • ตอบ : บริการ POEMS Mobile สำหรับ iPhone นั้นเป็นบริการ ฟรี สำหรับลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิปที่ใช้งาน iPhone ไม่มีค่าบริการใดๆเพิ่มเติม แต่ทางลูกค้าที่ใช้งานต้องสามารถเชื่อมต่อ iPhone กับบริการอินเตอร์เน็ตซึ่งอาจจะมีค่าบริการที่เรียกเก็บจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าใช้งาน
   
   
 • ไม่มีเครื่อง iPhone แต่มี iPad สามารถใช้งานได้ไหม?
 • ตอบ : เครื่อง iPad สามารถ Download POEMS Mobile สำหรับ iPhone ติดตั้งและใช้งานได้ โดยหากต้องการให้หน้าจอมีขนาดใหญ่เต็มสามารถเปิดใช้งานโหมด X2 ใน iPad ได้
   
   
 • iPod touch สามารถใช้งาน POEMS Mobile สำหรับ iPhone ได้ไหม?
 • ตอบ : iPod Touch สามารถ Download POEMS Mobile สำหรับ iPhone ติดตั้งและใช้งานได้ แต่ผู้ใช้งานต้องมั่นใจว่า อยู่ในจุดที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
   
   
 • POEMS Mobile สำหรับ iPhone ดูราคา Realtime ได้ไหม สามารถใช้งานได้เหมือนเปิดเว็บไซต์ POEMS ไหม?
 • ตอบ : สามารถดูราคาหุ้นและฟิวเจอร์ ได้ Realtime เหมือนที่ท่านเปิดดูจาก เว็บ POEMS แต่อาจจะไม่มีข้อมูลครบถ้วนทุกอย่างเหมือนในเว็บไซต์ เพราะออกแบบมาเพื่อนใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ ให้ง่ายต่อการตรวจสอบราคา และส่งคำสั่งการซื้อ-ขาย
   
   
 • ตอนนี้ใช้ระบบ Android จะสามารถใช้บริการ POEMS Mobile สำหรับ iPhone ได้ไหม?
 • ตอบ : Application นี้ออกแบบมาให้ใช้งานกับระบบ iOS ของ Apple เท่านั้น สำหรับระบบ Android นั้นอยู่ในแผนพัฒนา คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2555 
   
   
 • POEMS Mobile สำหรับ iPhone จะพัฒนาอีกไหมในอนาคต?
 • ตอบ : POEMS Mobile สำหรับ iPhone จะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเพิ่มเติมบริการอื่นๆเพิ่มเข้าไป อย่างเช่น การบริหารการเงินส่วนบุคคล หรือการแจ้งโอนหุ้น หรือกองทุน ซึ่งอยู่ในแผนการพัฒนา รวมถึงเวอร์ชั่นสำหรับ iPad โดยเฉพาะอีกด้วย 
   
   
 • เครื่อง Jailbreak สามารถใช้งาน POEMS Mobile ได้ไหม?
 • ตอบ : สามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหา 
   
   
 • ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ POEMS Mobile ได้ ต้องทำอย่างไร?
 • ตอบ : หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบ POEMS Mobile ได้ ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ต แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ
   

  • เชื่อมต่อผ่าน Mobile data คือ GPRS/EDGE/3G ทดลองเปิด Browser Safari บนเครื่องที่ท่านใช้งาน ทดลองเปิดเว็บไซต์ใดๆดูว่าสามารถเปิดใช้งานได้รวดเร็วเป็นปกติหรือไม่ หากเปิดได้ช้า อาจจะเกิดจากความเร็วของการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในขณะนั้นช้า หรืออยู่ในจุดที่สัญญาณอินเตอร์เน็ตต่ำ ให้ลองย้ายจุดที่ใช้บริการ หรือรอสักครู่ให้ลองดูอีกครั้งหนึ่ง
  • เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ตรวจสอบการเชื่อมต่อของบริการ Wi-Fi โดยเข้าไปที่ Setting > Wi-Fi > On จากนั้นตรวจสอบว่าได้ทำการ Connect กับ จุดบริการ Wi-Fi hotspot ที่ท่านอยู่ในบริเวณนั้นๆ แล้วลอง เปิด Browser Safari ว่าสามารถเปิดเว็บไซต์ต่างๆได้เป็นปกติหรือไม่ หากไม่ได้ลองย้ายจุดที่ใช้งานให้เข้าใกล้จุดบริการ Wi-Fi มากขึ้น 
   
   
 • ใช้เลขที่บัญชีและรหัสผ่าน ชุดเดียวกับที่ใช้บนเว็บ POEMS แต่ไม่สามารถเข้าระบบได้
 • ตอบ : กรณีที่ 1. ตรวจสอบว่ารหัสผ่านของท่านมีจำนวนเกิน 8 หลักหรือไม่ หากเกิน 8 หลักให้ตัดหลักที่เกินออก เหลือแค่ 8 หลักแรกเท่านั้น

            กรณีที่ 2.  ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านได้ติดตั้งโปรแกรม POEMS Mobile (TH) ซึ่งเป็น Application ที่พัฒนาเพื่อลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) เท่านั้น โดยให้ สังเกตที่ icon บนเครื่อง iPhone  ว่าเป็น ดังรูปที่ 1   เพราะท่านอาจจะไปติดตั้ง Application ของ POEMS ต่างประเทศก็เป็นได้ จึงไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

   รูปที่1

   
   
 • ทำไมมองไม่เป็นหุ้นเข้าใหม่บน POEMS Mobile สำหรับ iPhone
 • ตอบ : เป็นเพราะท่านได้ทำการเปิดโปรแกรม ค้างไว้ ให้ท่านปฏิบัติดังนี้
  • ที่หน้า Home screen  กด ปุ่ม Home  2 ครั้ง เพื่อเปิด Application task ว่ามีโปรแกรมใด เปิดค้างอยู่บ้าง
  • แตะที่บน application icon ค้างไว้ 2 วินาที สังเกตุที่มุมบนด้านซ้ายของ icon จะเปลี่ยนเป็น เครื่องหมาย - สีแดง

                                                         
   
  • แตะที่ เครื่องหมาย – สีแดง เพื่อทำการปิดโปรแกรม POEMS Mobile ที่เปิดค้างอยู่
  • จากนั้น แตะที่ส่วนใดๆบนหน้าจอ เพื่อกลับสู่หน้า Home screen แล้วเปิดโปรแกรม POEMS Mobile ขึ้นอีกครั้งจะเห็นหุ้นที่เข้ามาใหม่