PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ศูนย์การเรียนรู้
หุ้น Growth ที่ดี ควรเป็นอย่างไร


หุ้น Growth ที่ดี ควรเป็นอย่างไร

/ คุณภาพของกิจการ / การเติบโต / มูลค่าของหุ้น

 

หุ้น Growth ที่ดี ควรเป็นอย่างไร
 
สวัสดีครับเพื่อนๆ นักลงทุน กลับมาพบกันพร้อมกับบทความดีๆ ที่ผม Mr. Phillip คัดสรรมาเพื่อตอบคำถามคลายข้อสงสัยหรือให้ความรู้กับเพื่อนๆ วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของหุ้น Growth ว่าหุ้น Growth ที่นักวิเคราะห์หลายสำนักเคยพูดถึง มีหน้าตาเป็นอย่างไรและหุ้น Growth ที่ดีควรเป็นอย่างไร มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ
 
      หุ้น Growth คือ หุ้นที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่นและรวดเร็วกว่าหุ้นตัวอื่น โดยการเติบโตที่ว่าไม่ใช่เพียงแต่การเติบโตของกำไร แต่รวมถึงการเติบโตของสินทรัพย์ รายได้ ของบริษัทด้วย ซึ่งหุ้น Growth จะมีการเติบโตดังกล่าวสูงกว่าตลาด โดยนักลงทุนแทบทุกคนจะชอบหุ้น Growth เพราะสามารถส้รางผลตอบแทนได้ดี ทีนี้เราจะมาดูกันครับว่า หุ้น Growth ที่ดีควรจะเป็นอย่างไร
 
1. คุณภาพของกิจการ

คือ คุณภาพของกิจการเป็นตัวสะท้อนความแข็งแกร่งของบริษัท กิจการมีสินค้าที่ผู้บริโภคไม่เปลี่ยนใจไปเลือกแบรนด์อื่นๆได้ง่าย มีความได้เปรียบเรื่องต้นทุนของสินค้า และลูกค้าจะต้องมีความภักดีต่อสินค้าของบริษัท ไม่เปลี่ยนใจไปบริโภคสินค้าที่มีลักษณะคล้ายกันของบริษัทอื่น ซึ่งเรื่องเหล่านี้มันสะท้อนความสามารถในการแข่งขันของกิจการที่มีต่อคู่แข่งได้  
 
2. การเติบโต
 
คือ การเติบโตของกิจการควรมีแนวโน้มที่ดีทุกส่วนในส่วนรายได้และกำไร ซึ่งนักลงทุนทั่วไปสามารถดูรายได้และอัตราผลกำไรของบริษัทได้จากอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท ที่บริษัทได้มีการแจ้งไว้กับตลาดหลักทรัพย์หรือมีนักวิเคราะห์ได้ทำการประมาณการไว้ เช่น EPS Growth , Net Profit Margin , ROA , ROE ซึ่งค่าต่างๆ เหล่านี้ สามารถนำเราไปดูถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทและการเติบโตได้ ซึ่งเราควรจะดูอัตราการเติบโตเหล่านี้ย้อนหลังมากกว่าหนึ่งปี เพราะถ้าเราดูย้อนเพียงหนึ่งปี หากบริษัทมีการเติบโตแค่ปีเดียวก่อนหน้าอาจจะเกิดจากการที่บริษัทมีกำไรพิเศษเพียงชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งอาจจะทำให้เราเลือกหุ้นได้ผิดพลาดได้
 
3. มูลค่าของหุ้น
 
คือ หุ้น Growth ควรที่จะไม่มีราคาที่สูงมากจนเกินความสามารถในการทำกำไรของบริษัท ซึ่งในส่วนนี้เพื่อนๆ สามารถใช้วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นเบื้องต้าโดยการดู P/E Ratio เปรีบยเทียบกับ อัตราการเติบโต ซึ่งเพื่อนๆ ควรจะนำค่า P/E Ratio ของหุ้นมาเฉลี่ยกับประมาณการอัตราการเติบโต 3-5 ปีข้างหน้า ซึ่งถ้าค่าที่ออกมาได้มากกว่า 1 ก็แสดงว่าหุ้นมีมูลค่าค่อนข้างแพง แต่เพื่อนๆ อย่าลืมว่าอัตราการเติบโตก็ถูกประมาณขึ้นมาเช่นกัน อาจจะเติบโตมากกว่าหรือต่ำกว่าประมาณการก็ได้

พอจะเห็นแล้วใช่หรือไม่ครับว่าหุ้น Growth ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง และเราสามารถใช้อะไรบ้างในการเป็นเกณฑ์วัดว่าหุ้นแบบไหนเป็นหุ้นเติบโตที่เราต้องการ ซึ่งส่วนมากในตลาดหลักทรัพย์ไทยหุ้น Growth มักมีมูลค่า P/E ratio สูง เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังว่าบริษัทจะทำกำไรให้กับการลงทุนของตนได้จึงมีการเข้าไปซื้อมากทำให้ราคาหุ้นบางครั้งสูงกว่าราคาจริงที่ควรจะเป็น ดังนั้นการเข้าลงทุนในหุ้น Growth ควรจะเลือกจังหวะที่ค่า P/E ratio ต่ำ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวชั่วคราว เช่นการแพร่ระบาดของ covid-19 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ชั่วคราว วันหนึ่งโควิดก็จะหายไปจากเรา ธุรกิจก็จะดำเนินได้อย่างปกติ ซึ่งจะทำให้เราพบหุ้นเติบโตที่ราคาไม่แพงในช่วงเวลาจังหวะนั้นได้
 

ขอให้โชคดีในการลงทุนครับ

Mr. Phillip