PhillipCapital PhillipCapital Your Partner in Investment

poems poems

ศูนย์การเรียนรู้
ถาม-ตอบ
 • ลืมบัญชีผู้ใช้
 •  กรณีลืมบัญชีผู้ใช้ (User ID) สามารถติดต่อทาง POEMS เบอร์โทรศัพท์ :  02 635 3123  เพื่อขอคำแนะนำได้ เนื่องจากในหน้าเว็บไซต์ไม่มีการให้เปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ 

   
   
 • ลืมรหัสซื้อขาย (เปลี่ยนรหัสใน P2 trading)
 • 1. เมื่อ loging เข้าระบบแล้ว หรือกำลังใช้งานระบบอยู่ ไปที่ Setting ⇒ มี Dropdown มาแสดง ให้เลือก  เปลี่ยน PIN (Change PIN)     2. ปรากฏหน้าต่างกรอกข้อมูล


  3. กรอกให้ถูกต้องและครบทุกช่อง ซึ่งจะกรอกรหัสเก่า และรหัสใหม่ และคลิก "ตกลง" 


  4. ระบบ จะส่งรหัส OTP (One-Time Password) ไปยังโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้นำรหัสที่ได้มากรอก หลังจากกรอกข้อมูล OTP (One-Time Password) เรียบร้อยให้คลิกปุ่ม "ตกลง" 


  5. คลิก "Yes" เพื่อยืนยันข้อมูล


  6. จะปรากฏข้อความว่าเปลี่ยนข้อมูลสำเร็จ คลิก "OK"


  กลับด้านบน î
   
   
 • ลืมรหัสผ่าน (เปลี่ยนรหัสใน P2 trading)
 • 1. เมื่อ loging เข้าระบบแล้ว หรือกำลังใช้งานระบบอยู่ ไปที่ Setting ⇒ มี Dropdown มาแสดง ให้เลือก  เปลี่ยน Password (Change Password)     2. ปรากฏหน้าต่างกรอกข้อมูล


  3. กรอกให้ถูกต้องและครบทุกช่อง ซึ่งจะกรอกรหัสเก่า และรหัสใหม่ และคลิก "ตกลง" 


  4. ระบบ จะส่งรหัส OTP (One-Time Password) ไปยังโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้นำรหัสที่ได้มากรอก หลังจากกรอกข้อมูล OTP (One-Time Password) เรียบร้อยให้คลิกปุ่ม "ตกลง" 


  5. คลิก "Yes" เพื่อยืนยันข้อมูล


  6. จะปรากฏข้อความว่าเปลี่ยนข้อมูลสำเร็จ คลิก "OK"


  กลับด้านบน î
   
   
 • ลืมรหัสซื้อขาย (เปลี่ยนรหัสทางหน้าเว็บไซต์)
 • 1. สามารถเปลี่ยนรหัสได้ด้วยตนเองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ⇒ อยู่ใต้ช่องกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ คลิก “ลืมรหัสซื้อขาย  2. จะปรากฏ Popup ดังรูป


  3. คำถามกันลืมจะเป็นส่วนที่กรอกไว้ตั้งแต่สมัครสมาชิก ซึ่งมีให้เลือก 4 ข้อ


  4. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบทุกช่อง และคลิก 


  4.1 คลิกปุ่ม เพื่อยืนยันข้อมูล


  5. ปรากฏหน้าต่างให้กรอกข้อมูลรหัส OTP (One-Time Password)  


  5.1 รหัส OTP (One-Time Password) ที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือ 


  5.2 นำรหัส OTP กรอกไปยังช่อง "รหัส OTP : " ⇒ คลิก  ⇒ จะมี Popup ขึ้นมาเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้คลิก 


  5.3 มี Popup แจ้งว่า "ทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเรียบร้อย" ให้คลิกปุ่ม จะกลับมาหน้าหลักอีกรอบ ให้เข้าสู่ระบบอีกรอบด้วยรหัสที่สร้างขึ้นเอง


  6. กรณีที่ท่านกรอกข้อมูลรหัส OTP (One-Time Password) ไม่ถูกต้อง หรือรหัส OTP (One-Time Password) หมดอายุ ระบบจะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ท่านขอรับรหัส OTP (One-Time Password) ใหม่ ให้คลิกปุ่ม  6.1 คลิก เพื่อทำการยืนยัน


  6.2 ปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ท่านกรอกรหัส OTP (One-Time Password) ใหม่ พร้อมทั้งรหัส OTP ที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านอีกครั้ง 


  กลับด้านบน î

   
   
 • ลืมรหัสผ่าน (เปลี่ยนรหัสทางหน้าเว็บไซต์)
 • 1. สามารถเปลี่ยนรหัสได้ด้วยตนเองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ⇒ อยู่ใต้ช่องกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ คลิก “ลืมรหัสผ่าน  2. จะปรากฏ Popup ดังรูป


  3. คำถามกันลืมจะเป็นส่วนที่กรอกไว้ตั้งแต่สมัครสมาชิก ซึ่งมีให้เลือก 4 ข้อ


  4. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบทุกช่อง และคลิก 


  4.1 คลิกปุ่ม เพื่อยืนยันข้อมูล


  5. ปรากฏหน้าต่างให้กรอกข้อมูลรหัส OTP (One-Time Password)  


  5.1 รหัส OTP (One-Time Password) ที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือ 


  5.2 นำรหัส OTP กรอกไปยังช่อง "รหัส OTP : " ⇒ คลิก  ⇒ จะมี Popup ขึ้นมาเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้คลิก 


  5.3 มี Popup แจ้งว่า "ทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเรียบร้อย" ให้คลิกปุ่ม จะกลับมาหน้าหลักอีกรอบ ให้เข้าสู่ระบบอีกรอบด้วยรหัสที่สร้างขึ้นเอง  6. กรณีที่ท่านกรอกข้อมูลรหัส OTP (One-Time Password) ไม่ถูกต้อง หรือรหัส OTP (One-Time Password) หมดอายุ ระบบจะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ท่านขอรับรหัส OTP (One-Time Password) ใหม่ ให้คลิกปุ่ม  6.1 คลิก เพื่อทำการยืนยัน


  6.2 ปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ท่านกรอกรหัส OTP (One-Time Password) ใหม่ พร้อมทั้งรหัส OTP ที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านอีกครั้ง 


  กลับด้านบน î

   
   
 • รหัสผ่านผิดหลายครั้งโดนล็อค และการใส่ Captcha
 • บัญชีของท่านล็อคเมื่อใส่รหัสผิด 5 ครั้ง และเมื่อผิดต่อเนื่อง 6 ครั้งในเวลาเดียวกันต้องใส่ Captcha เพื่อยืนยันตัวตนว่าคุณไม่ใช่ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เข้ามายังระบบ สรุปขั้นตอนไว้ 2 ขั้นตอนดังนี้
  1. ใส่รหัสผิดต่อเนื่องกัน 6 ครั้งต้องใส่ Captcha
  2. เมื่อใส่รหัสถูกต้องระบบจะให้ยืนยันตัวตนด้วย OTP พร้อมทั้งปลดล็อคบัญชีของคุณ

  หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบที่แป้นพิมพ์ของท่าน สาเหตุการใส่รหัสผิดอาจมาจากแป้นพิมพ์ที่เป็นภาษาไทย หรือ "Caps Lock"ทำให้รหัสผ่านเป็นอักษรตัวใหญ่ และแป้นตัวเลขยังไม่ได้กด "Num Lock" ทำให้เมื่อกดตัวเลขแล้วไม่แสดง   

  อธิบายตามขั้นตอนอย่างละเอียดดังต่อไปนี้
  1.ใส่รหัสผิดต่อเนื่องกัน 6 ครั้งต้องใส่ Captcha 

  กรอกผิดครั้งที่ 6 จะปรากฏหน้าต่างให้กรอกตัวอักษร   1.1 กรอกตัวอักษรที่คุณเห็น ⇒คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันข้อมูล


  1.2 คลิกปุ่ม เพื่อยืนยันข้อมูล


  1.3 เมื่อสำเร็จจะปรากฏข้อความ "ท่านได้ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว กรุณา Login เข้าสู่ระบบอีกครั้ง" ⇒คลิกปุ่ม  เพื่อ Login เข้าสู่ระบบอีกครั้ง


  กลับด้านบน î

   
  2. เมื่อใส่รหัสถูกต้องระบบจะให้ยืนยันตัวตนด้วย OTP พร้อมทั้งปลดล็อคบัญชีของคุณ

  2.1 เมื่อ Login ด้วยรหัสที่ถูกต้องผ่านทางหน้าเว็บไซต์


  2.2 ปรากฏหน้าต่างให้รับรหัส OTP ⇒ คลิกปุ่ม   เพื่อรับรหัส OTP (ระบบจะส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือของท่าน)  


  2.3 ปรากฏหน้าต่างให้กรอกข้อมูลรหัส OTP (One-Time Password)  
   นำรหัส OTP ที่ได้จากโทรศัพท์มือถือกรอกไปยังช่อง "รหัส OTP : " 
  ⇒ คลิก  จะมี Popup ขึ้นมาเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้คลิก 
  ⇒ มี Popup แจ้งว่า "ทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเรียบร้อย" ให้คลิกปุ่ม จะกลับมาหน้าหลักอีกรอบ ให้เข้าสู่ระบบอีกรอบด้วยรหัสที่สร้างขึ้นเอง


  กลับด้านบน î
   
   
 • ขอรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล์ (Reset New Password)
 •  กรณีที่ท่านต้องการขอรหัสผ่านใหม่ สามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน โทร 02 635 1700 หรือติดต่อ POEMS โทร 02 63 53 123 จากนั้นบริษัทจะดำเนินการจัดส่งรหัสผ่านชั่วคราวให้ท่านทาง Email ที่แจ้งไว้กับบริษัท


  เมื่อท่านได้รับอีเมล์แล้ว ให้ทำการ Login ทางหน้าเว็บไซต์ด้วยรหัสผ่านที่ได้ไป ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสใหม่ทันที กรุณาเตรียมโทรศัพท์มือของท่านให้พร้อม ขั้นตอนนี้มีการส่งรหัส OTP (One-Time Password) ไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านด้วย 

  1. ทางบริษัทจะส่งรหัสผ่านชั่วคราวให้ทางอีเมล์ที่แจ้งไว้กับทางบริษัท


  2.ในหน้า Login ที่ช่อง “รหัสผ่าน” ให้นำรหัสผ่านใหม่ที่ได้จากอีเมล์มากรอก หรือสามารถทำการ Copy และวางในช่องรหัสผ่านได้เลย


  3.จะปรากฏ Popup ดังรูป


  4.ช่อง “รหัสผ่านเดิม” ให้นำรหัสผ่านใหม่ที่ได้จากอีเมล์ มากรอก 


  5. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบทุกช่อง และคลิก 


  5.1 คลิกปุ่ม เพื่อยืนยันข้อมูล


  6. ปรากฏหน้าต่างให้กรอกข้อมูลรหัส OTP (One-Time Password)  


  6.1 รหัส OTP (One-Time Password) ที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือ 


  6.2 นำรหัส OTP กรอกไปยังช่อง "รหัส OTP : " คลิก จะมี Popup ขึ้นมาเพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล
  ให้คลิก   6.3 มี Popup แจ้งว่า "ทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเรียบร้อย" ให้คลิกปุ่ม จะกลับมาหน้าหลักอีกรอบ ให้เข้าสู่ระบบอีกรอบด้วยรหัสที่สร้างขึ้นเอง

   

  กลับด้านบน î

   
   
 • ตั้งค่า คำถามกรณีลืมรหัสผ่าน/รหัสซื้อขาย
 • 1. กรณีต้องการเปลี่ยนคำถามกันลืม ไปที่เมนู Setting ⇒ คลิกที่ ตั้งค่ากรณีลืมรหัสผ่าน (Forgot setting) 


  2. ปรากฏหน้าต่างให้ทำการเลือกคำถามคำตอบ


  3. มีคำถามให้เลือก 4 ข้อ เหมือนกับครั้งแรกที่สมัครสมาชิก


  4. เลือกคำถาม กรอกคำตอบ และคลิก "ตกลง"


  5. คลิก "Yes" เพื่อยืนยันข้อมูล


  6. ทำการเปลี่ยนแปลงสำเร็จ คลิก "OK"


  กลับด้านบน î
   
   
 • KYC & แบบประเมินความเสี่ยง
 • ทำการอัพเดต KYC & แบบประเมินความเสี่ยง ไปที่ Setting ⇒ มี Dropdown มาแสดง ให้เลือก ⇒ KYC & แบบประเมินความเสี่ยง (KYC & Suitability Test
    

  ปรากฏหน้าต่างกรอกข้อมูล


   
   
   
 • ความหมายของ Flag แสดงสถานะของหลักทรัพย์
 •