วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565   เวลา 09:54 น.
    แจ้งยกเลิกช่องทางการแจ้งเตือนผ่านทาง Email สำหรับลูกค้าบัญชีออมหุ้น และเปลี่ยนเป็นช่องทาง SMS แทน มีผลตั้งแต่รอบการลงทุน รอบวันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
           
เรียน ลูกค้าบัญชีออมหุ้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ขอยกเลิกช่องทางการแจ้งเตือนผ่านทาง Email สำหรับลูกค้าบัญชีออมหุ้น และเปลี่ยนเป็นช่องทาง SMS แทน 
มีผลตั้งแต่รอบการลงทุน รอบวันที่ 20 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 

Process การแจ้งเตือนสำหรับลูกค้าบัญชีออมหุ้น มีดังนี้
1. แจ้งเตือนการตัด ATS (T-2) เพื่อให้ลูกค้าเตรียมเงินให้พร้อมสำหรับการตัด ATS เพื่อลงทุน
2. แจ้งผลการตัด ATS ไม่ผ่าน (T-1) เพื่อให้ลูกค้าทราบผลและสามารถฝากเงินผ่านช่องทาง Bill Payment หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะลงทุนในรอบนั้นๆ
3. แจ้งผลการระงับการลงทุน (T+1) สำหรับลูกค้าที่มีผลการตัด ATS ไม่ผ่านติดต่อกัน 3 เดือน 
 
หลังจากยกเลิกช่องทางการแจ้งเตือนผ่านทาง Email บริษัทฯ จะใช้ช่องทางการแจ้งเตือนผ่านทาง SMS โดยส่งไปยังเบอร์ Mobile OTP
 
หากท่านต้องการข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่าย POEMS ต่อ 02 635 1666
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 


18/1/2022 09:54