วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   เวลา 08:39 น.
    ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อในบัญชี Credit balance และบัญชี Cash
          เรียนท่านสมาชิก

บริษัทฯ ขอแจ้งรายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ซื้อเพิ่มทั้งในบัญชี Credit balance และบัญชี Cash โดยอนุญาตให้ซื้อได้เฉพาะบัญชี Prepaid เท่านั้น ดังนี้
ตามเกณฑ์ที่ทาง ตลท. ได้ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อในบัญชี Cash Balance เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ระดับที่ 1 ซื้อในบัญชี Cash Balance
สัญลักษณ์หุ้น ผลบังคับใช้ตามเกณฑ์ข้างต้น
GPSC GPSC-F 04 พ.ย. 2562 - 13 ธ.ค. 2562
รายชื่อหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อในบัญชี Cash Balance เท่านั้น ที่ประกาศในวันที่ก่อนหน้า
- -
 
ระดับที่ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และซื้อในบัญชี Cash Balance
สัญลักษณ์หุ้น ผลบังคับใช้ตามเกณฑ์ข้างต้น
- -

หมายเหตุ:
ระดับที่ 1 : ซื้อในบัญชี Cash Balance
ระดับที่ 2 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และซื้อในบัญชี Cash Balance
ระดับที่ 3 : ห้าม Net Settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และซื้อในบัญชี Cash Balance
 ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Committee) ไม่อนุญาตให้ซื้อหลักทรัพย์ DW และหลักทรัพย์ตามรายการที่ปรากฎในตาราง เพิ่มในบัญชี Credit balance และบัญชี Cash ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 
สัญลักษณ์หุ้น ผลบังคับใช้ตามเกณฑ์ข้างต้น
GL-W4 15/11/2560 - จนกว่าจะได้รับแจ้ง
GL 19/10/2560 - จนกว่าจะได้รับแจ้ง
EARTH 08/06/2560 - จนกว่าจะได้รับแจ้ง
IFEC, KC, RICH 16/01/2560 - จนกว่าจะได้รับแจ้ง
KTECH, THL, TUCC, YNP 06/02/2557 - จนกว่าจะได้รับแจ้ง
BLISS, BLISS-F 09/10/2552 - จนกว่าจะได้รับแจ้ง
หลักทรัพย์ DW ที่ต้องซื้อในบัญชี Prepaid ณ เดือนพฤษจิกายน 2562


จึงเรียนมาเพื่อทราบ13/11/2019 08:39