วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562   เวลา 16:51 น.
    AIMC: AIMC Category Performance Report (as of 31 July 2019)
          https://datacenter.poems.in.th/investmentunit/announcement/AIMC_Monthly_Performance_31July2019.pdf

20/8/2019 16:51