วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:12 น.
    หอการค้าลดเป้าจีดีพี 3.5% (ที่มา: เดลินิวส์)
         
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยว่า ได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 62 ลงจากเดิมที่คาดการณ์ขยายตัว 3.8% เหลือ 3.5% เนื่องจากได้รับ ผลกระทบจาก 6 ปัจจัยเสี่ยงใหญ่ ประกอบด้วย สงครามการค้าสหรัฐ-จีน มีแนวโน้มรุนแรงและเข้มข้น, เศรษฐกิจจีนชะลอลงกว่าที่คาดการณ์, ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกทำให้ค่าเงินบาทผันผวน, ความขัดแย้งทางการเมือง, ปัญหาหนี้เอ็นพีแอลของสถาบันการเงินที่สูงและการเพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ และการเมืองในตะวันออกกลางที่กระทบต่อราคาน้ำมันให้ปรับตัวสูงขึ้น


17/5/2019 09:12