วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   เวลา 09:17 น.
    สั่งรัฐวิสาหกิจเร่งลงทุน (ที่มา: ข่าวสด)
         
รมว.คลัง ได้เชิญรัฐวิสาหกิจเข้ามาหารือเรื่องการเร่งรัดการลงทุนรัฐวิสาหกิจในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.นี้ เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจโลกกำลังมีปัญหา ส่งผลทำให้ภาคส่งออกของไทย ได้รับผลกระทบตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันรัฐวิสาหกิจมีงบลงทุนรวมกันราว 330,000 ลบ. โดยล่าสุดผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมปี 62 ตั้งแต่เดือน ต.ค.61-เม.ย.62 มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 88,010 ลบ. คิดเป็น 92% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม โดยมี 5 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าที่วางไว้ ได้แก่ 1.การรถไฟแห่งประเทศไทย(ร.ฟ.ท.) 2.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) 3.องค์การเภสัชกรรม 4.บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) 5.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งต้องไปดูว่าปัญหาเกิดจากอะไร


17/5/2019 09:17